En rätt standard frukost på nya Thimons

Glenn Lunell har besökt Thimons för en frukost.