Kajen 23 lever inte upp till förväntningarna 

Det är torsdag och ett bord har bokats på Kajen 23 för att fira min…