Fräscht, gott och opersonligt på Sushi Yama

Alice Berntsson har besökt Sushi Yama på Barnarpsgatan för en lunch.