En svårbedömd lunchupplevelse på Kallpressen

Alice Berntsson har premiärbesökt Kallpressen för en lunch och är splittrad efter besöket.