Jureskog <3 McDonalds?

Det finns dagar då arbetet och plugget tar över och det inte finns tid kvar…