Jureskogs – en hamburgare värd resan

Ett besök på Jureskogs i Värnamo levde upp till de höga förväntningarna.