Dra åt skogen – eller till Hvildmarken

Glenn Lunell har besökt restaurang Hvildmarken för en lunch.