Skillnad på Glädje

Glenn Lunell har besökt Glädje för en afterwork.