Jag förstår ingenting, Braheparken

Inledningsvis och för protokollets skull så måste jag väl säga att det är fint att…